You are currently viewing Eco Printing
Eco Printing

Za pomocą tej techniki wykonuje listki do dekoracji, które wcześniej wycinam już z gotowego wydruku i następnie po usztywnieniu nadaje im kształ specjalistycznymi narzędziami Somebana.
Eko-drukowanie to technika, w której rośliny, liście i kwiaty opuszczają swoje kształty, kolory i znaki na tkaninie. Materiał roślinny zawinięty w tkaninę jest gotowany na parze lub gotowany w celu uwolnienia barwnika znajdującego się naturalnie wewnątrz rośliny, tworząc odcisk kontaktowy w kształcie użytego liścia lub kwiatu. Te odciski kontaktowe są określane jako “wydruki ekologiczne”.